Referencie

Čo sme robili

Demolačné práce

Obytné budovy, hospodárske stavby

Zemné práce - Komplexné výkopové práce

základové jamy inžinierskych stavieb, základové pásy, ČOV

Zemné práce - Vodohospodárske stavby

Zemné práce - Realizácia násypových telies, inžinierskych stavieb, ciest, diaľníc

Zemné práce - Terénne úpravy

zárezy, kamenné opevnenia, odhumusovanie