Referencie

Čo sme robili

Búranie rodinného domu

Navozenie a zhutnenie materiálu

Čistenie pozemku lesnou frézou

Úprava terénu - výkop základových pásov

Čistenie komunikácií YIT